تعمیر و سرویس ماشین آلات صنعتی

Logo

تعمیر و سرویس ماشین آلات
صنعتی تجاری مکانیکی، نانوایی،
سوپرمارکت ،تراشکاری، اره
جا به جایی مغازه ، کارگاه و کارخانه
دستگاه های صنعتی و تجاری
خدمات حرفه ای هندی من
خدمات تراشکاری فرزکاری و جوشکاری
ساخت قطعات برای دستگاه های صنعتی

اطلاعات تماس
647-568-3133

دسته بندی ها
Professional ServicesServices