تاكسی جواد تبريزی

Javad Tabrizi Taxi

Logo

سرویس رفت و برگشت با کمترین قیمت ۲۴ ساعته

رفت و برگشـت به فــرودگاه
(مرکز شهر تورنتـو(داون تاون
توریســتی، مـراکز خـرید
و سـایر شـهرهـای انتـاریو

اطلاعات تماس
416-458-3031

دسته بندی ها
Professional ServicesTaxi & Transport