محضر رسمی ایرانیان

Logo

با کمال خرسندی، ما خدمات گسترده و ویژه در زمینه وصیت نامه ایرانی و کانادایی، وکالتنامه و امور وکالت، و ارسال مدارک به ایران و واشنگتن محضر رسمی ایرانیان را ارائه می‌دهیم. تیم متخصص ما با تجربه در این زمینه، با هدف فراهم کردن خدمات با کیفیت و مناسب به شما، در زیر خدمات اصلی را ارائه می‌دهد:

وصیت نامه:

وصیت نامه ایرانی:

تدوین و صحت‌سنجی وصیت‌نامه‌های شما با رعایت قوانین و مقررات ایران.

پشتیبانی در ترتیب و اجرای وصیت‌نامه به صورت مطابق با قوانین مربوطه.

وصیت نامه کانادایی:

راهنمایی در تهیه و وصول وصیت‌نامه با توجه به قوانین محلی کانادا.

پشتیبانی در مسائل مرتبط با اجرای وصیت‌نامه در کانادا.

وکالتنامه و امور وکالت:

تدوین وکالتنامه:

تهیه و تدوین وکالتنامه برای امور مختلف حقوقی.

مشاوره در زمینه حقوقی و تدوین مدارک مربوط به امور وکالت.

پشتیبانی حقوقی:

ارائه مشاوره حقوقی در موارد مختلف از جمله حقوق خانواده، ملکی، تجاری و جزایی.

ارسال مدارک به ایران و واشنگتن:

ارسال مدارک به ایران:

خدمات ارسال ایمن و مطمئن مدارک به ایران با رعایت همه پروتکل‌ها و قوانین.

ارسال مدارک به واشنگتن:

ارائه خدمات ارسال مدارک به واشنگتن محضر رسمی ایرانیان.

اطلاعات تماس
416-371-5343
6065 Yonge Blvd, North York, Ontario, Canada
ircalaw@gmail.com

دسته بندی ها
Legal ServicesRegistry Office