صفحه اصلی/ آموزشی /مدرسه
Logo

آموزشگاه لانگ بریج


آموزشگاه لانگ بریج – جایی که برتری با نوآوری در آموزش همراه می‌شود خدمات ما کلاس‌های گروهی و خصوصی: امکان شرکت در کلاس‌های گروهی یا دوره‌های خصوصی با توجه به نیازهای هر فرد. معلمان مجرب و متخصص: استفاده از اساتید مجرب و متخصص در زمینه آموزش زبان. برگزاری فعالیت‌های فرهنگی:...

Logo

Canada Cambridge Academy


آموزشگاه کمبریج کانادا  – جایی که برتری با نوآوری در آموزش همراه می‌شود خدمات ما کلاس‌های گروهی و خصوصی: امکان شرکت در کلاس‌های گروهی یا دوره‌های خصوصی با توجه به نیازهای هر فرد. معلمان مجرب و متخصص: استفاده از اساتید مجرب و متخصص در زمینه آموزش زبان. برگزاری فعالیت‌های فرهنگی:...

Logo

INTELLEXIدبیرستان خصوصی


  “آموزش با عشق، پیشرفت با اعتماد؛ دبیرستان خصوصی، پیشگام تحصیلات شما.” کلاس‌های گروهی و خصوصی: امکان شرکت در کلاس‌های گروهی یا دوره‌های خصوصی با توجه به نیازهای هر فرد. معلمان مجرب و متخصص: استفاده از اساتید مجرب و متخصص در زمینه آموزش زبان. برگزاری فعالیت‌های فرهنگی: برگزاری جلسات و...

Logo

Toronto High School


“دبیرستان خصوصی در تورنتو: درخشش در آموزش و رشد” خوش‌آمدگویی به دبیرستان ما، جایی که دانش، اخلاق و خلاقیت به یکدیگر می‌آمیزند. دبیرستان ما در تورنتو با افتخار به فراهم کردن یک محیط آموزشی برجسته و پویا متعهد است. اینجا جاذبه‌ای است که دانش‌آموزان به شخصیت‌های خود افزوده و به...