فائزه کاشانی نژاد

Faezeh Kashaninejad

Logo

دعاوی ملکی

دعاوی خانوادگی

ابلاغ اخطاریه های صادر کننده از دادگاه های کانادا به طرف دعوای مقیم ایران

ثبت ازدواج و طلاق کانادایی و ایرانی

تهیه نظر کارشناس

انجام امور کنسولی

سرویس ترجمه مدارک توسط امین شکری

اطلاعات تماس
416-725-3532
225 Sheppard Ave W, North York, Ontario M2N 1N2, Canada
faezehkashaninejad@gmail.com

دسته بندی ها
LawyersLegal ServicesTranslation