سارا اکرمی

sara akrami

Logo

با افتخار، خدمات اقامت، شهروندی، کنسولی و ترجمه  توسط سارا اکرمی ارائه می‌شوند. به عنوان یک کارشناس در زمینه امور مهاجرتی و کنسولی، سارا اکرمی با تجربه و تخصص خود، خدمات حرفه‌ای و اختصاصی را در این زمینه به مشتریان ارائه می‌دهد.

خدمات اقامت و شهروندی:

اقامت موقت و دائم:

راهنمایی و پشتیبانی در فرآیند درخواست اقامت موقت یا دائم.

ارائه مشاوره در موارد مرتبط با اقامت در کشورهای مختلف.

درخواست ویزا:

ارائه مشاوره و پشتیبانی در تدارک مدارک و ارسال درخواست‌های ویزا.

خدمات کنسولی:

ترجمه کنسولی:

ارائه خدمات ترجمه رسمی و کنسولی اسناد به زبان‌های مختلف.

مشاوره کنسولی:

ارائه مشاوره در زمینه مسائل کنسولی و امور مهاجرتی.

خدمات اسنادی:

پشتیبانی در امور مرتبط با تهیه و تصدیق اسناد.

خدمات ترجمه:

ترجمه متون عمومی:

ترجمه متون غیررسمی از زبان‌های مختلف به فارسی و بالعکس.

ترجمه متون تخصصی:

ترجمه مقالات، سند‌های علمی، تجاری و حقوقی.

ترجمه گواهی‌نامه و مدارک رسمی:

ترجمه گواهی‌نامه تحصیلی، ترجمه سوابق کاری و مدارک رسمی.

سارا اکرمی با رویکرد شخصی‌سازی خدمات و توجه به نیازهای ویژه هر مشتری، تضمین می‌کند که تجربه همکاری با ایشان به یادماندنی و موفق باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت مشاوره، خوشحال می‌شویم که با ایشان تماس بگیرید.

اطلاعات تماس
416-294-2817
6013 Yonge St, North York Ontario M2M 3W2