how-to-get-to-bathtub-island-lake-superior

جزیره Bathtub جواهری پنهان در انتاریو

جزیره Bathtubدر انتاریو  یک شگفتی طبیعی است که در Katherine Cove در پارک استانی Lake Superior واقع شده است. نام این جزیره به دلیل آب کم عمق و شفافی که در هنگام جزر در وسط جزیره تشکیل می شود، گذاشته شده است. این جزیره کوچک حدود 9 ساعتی شمال غربی ...